Ypto NV is hiring a

Project Leader Deployment

Anderlecht, Belgium

Le texte français suit le néerlandais

Binnen de afdeling Process and functional support staat ons team Facilities & Security onder andere  in voor de opvolging van de NMBS werven op het vlak van Safety & Security.

Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega die voor ons de opvolging doet van de werven in de regio Vlaanderen op het vlak van Security & Safety technieken en de toepassing hiervan.

Het takenpakket is als volgt:

 • Je beheert verschillende projecten tegelijkertijd van A tot Z zonder daarbij het overzicht te verliezen
 • Je bent het eerste aanspreekpunt van de werfleiders en coördineert en begeleidt de werf op het vlak van safety & security op een efficiënte manier
 • Je houdt toezicht op de veiligheid van de werf
 • Je stuurt en motiveert de betrokken partijen in functie van het eindresultaat
 • Je volgt de werkzaamheden nauwkeurig op en hebt oog voor optimalisatie
 • Je informeert op regelmatige tijdstippen de betrokken partijen  over de voortgang van het project.

****************

Au sein du département Process & Functional Support, notre équipe Facilities & Security se charge entre autres du suivi des chantiers SNCB en matière de sécurité.

Nous sommes à la recherche d'un nouveau collègue qui se chargera du suivi des chantiers en Flandre en matière des techniques de sécurité et de leur application.

Vos tâches sont les suivantes :

 • Vous gérez simultanément différents projets de A à Z, sans perdre la vue d'ensemble.
 • Vous agissez en tant que premier point de contact pour les chefs de chantier et vous coordonnez et accompagnez le chantier efficacement en matière de sécurité.
 • Vous surveillez la sécurité sur le  chantier.
 • Vous dirigez et motivez les parties concernées en fonction du résultat final.
 • Vous effectuez un suivi précis des travaux et vous gardez l'optimisation en vue.
 • Vous informez régulièrement les parties concernées de l'état d’avancement du projet.

Other jobs at Ypto NV