Ocado Group is hiring a

Teknisk verksamhetschef - Stockholm

Stockholm, Sweden

Teknisk verksamhetschef – Kungsängen, Bunna SWEDEN


Ocado är den världsledande innovatören inom livsmedelshandel online med en mycket
sofistikerad och banbrytande teknikdriven lösning. Genom att ingå nya spännande
affärspartnerskap med detaljhandlare internationellt möjliggör våra automatiserade
lagerlösningar för våra partner att tillgodose kundernas behov.


Vi är nu stolta över att samarbeta med ICA, den ledande livsmedelshandlaren i Sverige. Det
här är en mycket spännande tid att börja på Ocado och vara en del av den första lösningen i
landet och vår vidare globala tillväxtresa.


I hjärtat av detta finns vårt team för automationsteknik, underhåll och robotreparationer, som
spelar en viktig roll i lösningen. Teamet arbetar på siten och är viktigt för att hålla igång en
verksamhet som motsvarar våra partners förväntningar, samtidigt som det tillhandahåller
viktig feedback till interna team för framtida utveckling av våra produkter.
Rollbeskrivning


Initialt fokus för den tekniska verksamhetschefen, som rapporterar till högre teknisk
verksamhetschef, är att tillhandahålla både ledarskap och praktisk teknisk expertis för att
säkerställa verksamhetsoptimering under varje skift samt främja en kultur på avdelningen
om att göra rätt från början.


Om du har god förståelse av hantering av robotautomation, tekniskt underhåll och
reparationer i ett innovativt och snabbt system med höga hälso- och säkerhetsstandarder vill
vi gärna höra av dig!
Främsta fokus- och ansvarsområden:


● Dagligt ledarskap för teamledare och -medlemmar, rekrytering av nya medarbetare
samt prioritering och allokering av arbetsbelastning; att fördela arbetskraft utifrån
behov och krav.
● Sätta upp, åstadkomma och överträffa överenskomna nyckeltal för ingenjörs- och
reparationsteamet, inklusive reducering och eliminering av fel.
● Utvärdering av ingenjörs-, tekniskt underhålls- och reparationsteamets kompetens
och stöd genom utbildning av personal.
● Prestationsledning, utveckling och enskilda utvärderingssamtal samt samarbeta med
HR vid eventuella disciplinära åtgärder
● Främja och skapa en proaktiv positiv kundorienterad kultur
● Driva och stödja förändringsinitiativ för MHE-utrustning och främja kontinuerlig
processförbättring
● Bygga samarbetsrelationer med nyckelkunder och robusta kommunikationslänkar
● Uppvisa ett orubbligt fokus på kvaliteten och detaljerna i allt du och ditt team gör
● Hålla formella möten i ett framskridet skede gällande produktivitetsförväntningar,
kvalitetsstandarder, processers hälso- och säkerhetskrav samt
uppförandestandarder
● Hantera kostnader

● Sätta upp mål för teammedlemmar utifrån SMART-kriterier (Specific, Measurable,
Achievable, Relevant and Timely; specifikt, mätbart, accepterat, realistiskt, tidssatt)
och se till att dessa mål granskas kvartalsvis.


Erfarenhetskrav:
● God teknisk förmåga relaterad till maskinvara och programvara inom automation.
● Erfarenhet på lednings- eller högre arbetsledningsnivå, helst i en automatiserad miljö
● Omfattande förståelse av produktions-, plocknings- och lagrings-MHE-system genom
erfarenhet i en automatiserad miljö
● Erfarenhet av att arbeta med datoriserade underhållsledningssystem
● Språkkunskaper i både engelska och svenska
● Bra på muntlig kommunikation, skriv- och räknekunskaper
● God analytisk förmåga med sinne för detaljer; god problemlösningsförmåga och ett
praktiskt synsätt


Flexibla arbetsskift
Rollen kräver flexibilitet eftersom verksamheten pågår dygnet runt alla veckans dagar.
Arbetet sker därför i skift, vilket kräver att du arbetar olika dagar, kvällar, helger och ibland
även nätter. Detta är nödvändigt för att vi effektivt ska kunna tillgodose våra partners behov i
Sverige.


För mer information om den spännande teknik du skulle arbeta med kan du kolla in den här
videon om vår avancerade robotteknik

For more information on what life is really like in one of our CFCs at Ocado Engineering and the exciting technology you would be working with just click the link and watch this video https://www.youtube.com/watch?v=D2huDm7AyhA


Ocado tillämpar lika möjligheter vid anställning. Alla behöriga sökanden beaktas utan
hänsyn till etnicitet, hudfärg, nationalitet, kön, religion, ålder, funktionsnedsättning, status
som krigsveteran eller någon annan egenskap i enlighet med gällande lagstiftning.


#LI-AN1