Open CSC is hiring a

Tietosuojavastaava (DPO)

Espoo, Finland

Haemme nyt Espoon toimistollemme tietosuojavastaavaa osaksi mukavaa ja motivoitunutta sopimushallinnon asiantuntijatiimiä. Tietosuojavastaavalle kuuluvat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 39 artiklan mukaiset tehtävät sekä tietosuojan kehitystyön ohjaaminen organisaatiossa.


Tietosuojavastaava

  • neuvoo tietosuoja-asioissa ja seuraa tietosuojasäännösten ja ohjeiden noudattamista
  • raportoi säännöllisesti johdolle tietosuojatyön toteutumisesta ja havaituista kehittämistarpeista
  • havainnoi ja käsittelee tietosuojapoikkeamia tai -puutteita ja nostaa niitä esiin
  • vastaa tietosuojaan liittyvien politiikkojen, prosessien ja ohjeiden luomisesta ja ajantasaisuudesta
  • ohjaa ja organisoi tietosuojan kehitystyötä johdon kanssa sopien
  • toimii tietosuoja-asioissa organisaation yhteyshenkilönä ja tekee tarvittaessa yhteistyötä tietosuojavaltuutetun toimiston kanssa
  • neuvoo tietosuojan vaikutustenarvioinnin tekemisessä ja valvoo vaikutustenarvioinnin toteutusta
  • viestii ja verkostoituu aktiivisesti sekä kouluttaa henkilöstöä tietosuoja-asioissa
  • tekee tiivistä yhteistyötä etenkin tietohallinnon organisaation ja liiketoiminnasta vastaavien johtajien ja päälliköiden kanssa

This job is no longer available

Enter your email address below to get notified whenever we find a similar job post.

Unsubscribe at any time.