infarm is hiring a

Warehouse & Facilities Lead (w/m/d), full-time, Copenhagen

Copenhagen, Denmark
Full-Time

Warehouse & Facilities Lead (w/m/d), full-time, Copenhagen

As a Warehouse & Facilities Lead, you will be responsible for leading local warehouse operations, managing our local third party partners, and being the responsible person on-site for facility management, liaising with the central team. You are responsible for receiving incoming deliveries, stocking them as needed and preparing the shipment of goods to our customers, while ensuring Infarm quality standards and seamless inventory management. You will work closely with our local Production and central Supply Chain teams and report directly to the Site Manager, providing support for the daily business and improving your areas of the business. This position requires someone who is comfortable both with some office work and on the ground execution.

Responsibilities:

 • Oversee our inventory management system and perform monthly, quarterly and annual stock count in alignment with Supply Chain and Finance, and ensure stock levels are accurate. 
 • Manage warehouse layout and communication with the landlord and other partners to maintain high quality of our physical production site.
 • Ensure proper order handling and receiving of all goods that enter the hub and follow up on orders to ensure material availability according to demand.
 • Monitor safety stocks/inventory of critical production materials in conjunction with the relevant teams.
 • Manage invoice flow (reviewing and approving invoices) and update paperwork and documents related to the hub responsibilities.
 • Manage our local service providers and work with them to ensure best possible service, including third party logistics services.
 • Work closely with the central Supply Chain team at our HQ to ensure demand forecasting and logistics changes take place in a timely manner.
 •  Work to constantly improve the performance of the warehouse and facilities team in conjunction with central stakeholders.
 • Make sure the warehouse is adhering to safety regulations. 

Requirements

 • 2+ years experience with warehouse work, ideally in an FMCG environment.
 • Working knowledge of computers (Google tools, Microsoft Office).
 • Experience with inventory management and record keeping.
 • Effective verbal and written communication skills. Comfortable communicating with external partners.
 • Ability to optimize and work independently while being organized, detail-oriented and trustworthy.
 • Organized, proactive and self-motivated.
 • Forklift license is preferred. Training will be provided otherwise.
 • Experience in a similar role in a retail or manufacturing environment is a plus.
 • Fluent in English is a must and Danish is a plus.
 • Driven to achieve the highest quality in daily work.

What we offer

 • The opportunity to join Infarm as we expand across the globe and help change the future of farming
 • The ability to drive impact and be a true partner to the business, working closely with top-level managers
 • A friendly work environment with a diverse group of motivated, talented, and visionary colleagues
 • 30 days of vacation plus an extra day off on your birthday 
 • Fresh herbs to take home
 • Coffee, tea, fresh and healthy snacks.

Who we are

Passionate to eat better, Infarm was founded in Berlin in 2013 by Osnat Michaeli and the brothers Erez and Guy Galonska. With the aim to share the goodness of own-grown produce with everyone, they developed a smart modular farming system, that allows distribution of farms throughout the urban environment, growing fresh produce in any available space and fulfilling any market demand. 

 

Today, with cutting edge R&D, patented technologies, and a leading multi-disciplinary team, Infarm is growing a global farming network helping cities become self-sufficient in their food production while significantly improving the safety, quality, and environmental footprint of our food. 

 

Be part of the Infarm (r)evolution and help people to take back ownership of their food. 


Infarm is an equal opportunity employer. We strive to grow an inclusive environment, where everyone can thrive, regardless of your background and circumstances. We nurture diversity because we appreciate the uniqueness and differences between people. Each employee’s distinctive experiences, perspectives, and viewpoints helps us build a resilient environment, where we can all learn, grow, and create great things together. All applicants are given equal opportunity regardless of age, gender identity or expression, language, disability, ethnic origin, national origin, religion, belief, culture, socio-economic status, or sexual orientation.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Warehouse & Facilities Lead (v/m/d), fuldtidsansatte, København

Som Warehouse & Facilities Lead vil du være ansvarlig for at lede lokale lagerdrift, administrere vores lokale tredjepartspartnere og være den ansvarlige person på stedet for facility management, i forbindelse med det centrale team. Du er ansvarlig for at modtage indgående leverancer, lagerføre dem efter behov og forberede forsendelsen af ​​varer til vores kunder, samtidig med at du sikrer Infarm kvalitetsstandarder og problemfri lagerstyring. Du vil arbejde tæt sammen med vores lokale produktions- og centrale Supply Chain-teams og rapportere direkte til Site Manager, yde support til den daglige forretning og forbedre dine områder af virksomheden. Denne stilling kræver en person, der er komfortabel med både noget kontorarbejde og udførelse på jorden.

Ansvarsområder:

 • Overvåg vores lagerstyringssystem og udfør månedlige, kvartalsvise og årlige lageroptællinger i overensstemmelse med Supply Chain og Finance, og sørg for, at lagerniveauerne er nøjagtige.
 • Håndtere lagerindretning og kommunikation med udlejer og andre partnere for at opretholde høj kvalitet på vores fysiske produktionssted.
 • Sikre korrekt ordrehåndtering og modtagelse af alle varer, der kommer ind i navet, og følg op på ordrer for at sikre materialetilgængelighed i henhold til efterspørgsel.
 • Overvåg sikkerhedslagre/beholdning af kritiske produktionsmaterialer i samarbejde med de relevante teams.
 • Administrer fakturaflow (gennemgang og godkendelse af fakturaer) og opdater papirarbejde og dokumenter relateret til hub-ansvaret.
 • Administrer vores lokale serviceudbydere og samarbejde med dem for at sikre den bedst mulige service, herunder tredjeparts logistiktjenester.
 • Arbejd tæt sammen med det centrale Supply Chain-team på vores hovedkvarter for at sikre, at efterspørgselsprognoser og logistikændringer finder sted rettidigt.
 • Arbejd på konstant at forbedre ydeevnen for lager- og faciliteterteamet i samarbejde med centrale interessenter.
 • Sørg for, at lageret overholder sikkerhedsbestemmelserne.

 

Krav:

 • 2+ års erfaring med lagerarbejde, ideelt i et FMCG-miljø.
 • Arbejdskendskab til computere (Google-værktøjer, Microsoft Office).
 • Erfaring med lagerstyring og journalføring.
 • Effektive mundtlige og skriftlige kommunikationsevner. Komfortabel kommunikation med eksterne samarbejdspartnere.
 • Evne til at optimere og arbejde selvstændigt, samtidig med at du er organiseret, detaljeorienteret og troværdig.
 • Organiseret, proaktiv og selvmotiveret.
 • Gaffeltrucklicens foretrækkes. I øvrigt vil der blive givet undervisning.
 • Erfaring fra en lignende rolle i et detail- eller produktionsmiljø er en fordel.
 • Flydende engelsk er et must og dansk er et plus.
 • Driven for at opnå den højeste kvalitet i det daglige arbejde.


Hvad vi tilbyder:

 • Muligheden for at blive medlem af Infarm, når vi ekspanderer over hele kloden og hjælper med at ændre fremtidens landbrug
 • Evnen til at skabe gennemslagskraft og være en ægte partner for virksomheden i tæt samarbejde med topledere
 • Et venligt arbejdsmiljø med en mangfoldig gruppe af motiverede, talentfulde og visionære kolleger
 • 30 dages ferie plus en ekstra fridag på din fødselsdag
 • Friske krydderurter med hjem
 • Kaffe, te, friske og sunde snacks.

Hvem vi er

Infarm, der brænder for at spise bedre, blev grundlagt i Berlin i 2013 af Osnat Michaeli og brødrene Erez og Guy Galonska. Med det formål at dele det gode ved egendyrkede produkter med alle, udviklede de et smart modulært landbrugssystem, der tillader distribution af gårde i hele bymiljøet, dyrkning af friske produkter i enhver tilgængelig plads og opfylder enhver markedsefterspørgsel.

I dag, med banebrydende forskning og udvikling, patenterede teknologier og et førende tværfagligt team, udvikler Infarm et globalt landbrugsnetværk, der hjælper byer med at blive selvforsynende med deres fødevareproduktion og samtidig forbedre vores fødevarers sikkerhed, kvalitet og miljømæssige fodaftryk.

Vær en del af Infarm (r)evolutionen og hjælp folk til at tage ejerskabet af deres mad tilbage.

Infarm er en ligestillingsarbejdsgiver. Vi stræber efter at skabe et rummeligt miljø, hvor alle kan trives, uanset din baggrund og situation. Vi plejer mangfoldighed, fordi vi værdsætter det unikke og forskelle mellem mennesker. Hver medarbejders karakteristiske erfaringer, perspektiver og synspunkter hjælper os med at opbygge et robust miljø, hvor vi alle kan lære, vokse og skabe gode ting sammen. Alle ansøgere gives lige muligheder uanset alder, kønsidentitet eller udtryk, sprog, handicap, etnisk oprindelse, national oprindelse, religion, tro, kultur, socioøkonomisk status eller seksuel orientering.